Kimitoöns guider rf.

Kimitoöns guider rf.

BESÖKSMÅL

Bruksmuseet, Dalsbruk

I Bruksmuseet presenteras Dalsbruks brukshistoria, arbetarnas boendeförhållanden och brukets olika skeden. Museiboden ”Butkan” säljer lokala produkter. 

Sagalunds museum, Kimito​​

Nils Oskar Jansson grundade år 1900 friluftsmuseet Sagalund. Idag är museet ett centrum för åboländskt kulturarv och ett centrum för barnkultur. Hit har samlats en mängd historiska byggnader från olika delar av ön. På området fungerar även ett café och lunchställe samt en museibod. 

Bengtskär

Nordens högsta fyr

Örö

En historisk fort ö mitt i Skärgårdshavets nationalpark, som öppnades för allmänheten år 2015. Här finns ett unikt kasernområde från den ryska tsarens tid och en fantastisk natur.​